منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
اسماعیل قبادی
2094
1019
PDF PDF

عنوانتحقیقی پیرامون فرقه اهل حق(قسمت 3): اصول اعتقادی اهل حق

نویسندهاسماعیل قبادی

موضوعکلام و فرق/فرق/غلاه/اهل حق

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی