منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۳
محمدرضا جعفری
765
379
PDF PDF
1045
528
PDF PDF
664
398
PDF PDF

عنوانامامت الهی در بستر تاریخی و اجتماعی جامعه مسلمین

نویسندهمحمدرضا جعفری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشرمؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیدگاه امام رضا (ع) درباره حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان

نویسندهمحمدرضا جعفری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالکلام عند الإمامیة - نشأته، تطوره، و موقع الشیخ المفید منه(2)

نویسندهمحمدرضا جعفری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانعربی