منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محمود سامانی
222
202
PDF PDF
بررسی جایگاه دولت آل‌عیون و نقش آن در گسترش تشیع در بحرین
محمود سامانی محمد زاهدی مقدم داریوش زاهدی مقدم
PDF

عنوانبررسی جایگاه دولت آل‌عیون و نقش آن در گسترش تشیع در بحرین

نویسندهمحمود سامانی, محمد زاهدی مقدم, داریوش زاهدی مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/جزیرة العرب/دولت شیعه عیونی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناسبات امام کاظم (ع) با ایرانیان (با تکیه بر برمکیان)

نویسندهمحمود سامانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی کانون های شیعی در منطقه جبال ایران و مناسبات امام جواد (ع) با آن ها

نویسندهمحمود سامانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

دانش «نسب شناسی» با تکیه بر نقش شیعیان امامی
اصغر منتظرالقائم محمود سامانی
PDF

عنواندانش «نسب شناسی» با تکیه بر نقش شیعیان امامی

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمود سامانی

موضوعرجال/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی