منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
محمدحسین مظفر
1148
691
PDF PDF
امامت از ديدگاه تشيع بضميمه تمدن در عصر مهدی (ع)
محمدحسین مظفر عباس مدرسی
PDF

عنوانامامت از ديدگاه تشيع بضميمه تمدن در عصر مهدی (ع)

نویسندهمحمدحسین مظفر, عباس مدرسی

مترجمحبیب الله رهبر

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی