منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدرضا بمانیان
بررسی ریشه‌های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی
محمدرضا بمانیان هادی صفایی پور غلامحسین معماریان
PDF

عنوانبررسی ریشه‌های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی

نویسندهمحمدرضا بمانیان, هادی صفایی پور, غلامحسین معماریان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی
محمدرضا بمانیان محمدرضا پورجعفر فریال احمدی علیرضا صادقی
PDF

عنوانبازخوانی هویت معنوی و انگاره های قدسی در معماری مساجد شیعی

نویسندهمحمدرضا بمانیان, محمدرضا پورجعفر, فریال احمدی, علیرضا صادقی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/بناها

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی