منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عظمت گرامیان
بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه های تشیع
علی اصغر کلانتر عظمت گرامیان
PDF

عنوانبررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه های تشیع

نویسندهعلی اصغر کلانتر, عظمت گرامیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی