منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
احمدرضا بهنیافر
437
167
PDF PDF
نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر
فاطمه جان احمدی احمدرضا بهنیافر
PDF

عنواننقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر

نویسندهفاطمه جان احمدی, احمدرضا بهنیافر

موضوعجغرافیا/آسیا/جنوب و شرق آسیا , جغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمواضع و اقدامات سیاسی امام حسن عسکری علیه السلام در برابر خلافت عباسی

نویسندهاحمدرضا بهنیافر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن عسکری(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی