منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
تورج زینی وند
درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه
تورج زینی وند سمیه بختیاری
PDF

عنواندرآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

نویسندهتورج زینی وند, سمیه بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی