منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
فهیمه فرهمندپور

  فهیمه فرهمندپور در سال  1347 در تهران به دنیا آمد. تا سال سوم راهنمایی  غالباً به طور جهشی درس خوانده  و در حدود سال 60  وارد حوزه شد و همزمان درس های دبیرستان و بعد هم دانشگاه را پیگیری کرد.    در دانشگاه هم مراحل تحصیل را به سرعت پشت سر گذاشت، به طوری که  اولین پایان نامه فوق لیسانس اش  را حدود 21 سالگی دفاع کرد، وی در چند زمینه دانشگاهی وارد شد. از جمله مبانی حقوق اسلامی- فلسفه تا مقطع لیسانس، الهیات تا فوق لیسانس با گرایش فقه و رشته تاریخ که تا دوره دکترای ادامه داد.  همچنین تدریس را از دانشگاه الزهرا شروع کرد و از سال 76 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد.    کتاب های «نیم قرن سیاستهای امویان در شام » و «سیری در تطور خلافت اسلامی» از جمله تالیفات او در زمینه مباحث مربوط به تاریخ اسلام است.

722
271
PDF PDF
352
125
PDF PDF
704
267
PDF PDF

عنواننقش فاطمه زهراء علیهاالسلام در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ اسلام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله

نویسندهفهیمه فرهمندپور

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

أئمة أهل البیت (ع) إعداد الکوادر الإنسانیة و تطور فی هیکلیة الشیعة
علی محمد ولوی محمدعلی مهدوی راد صادق آیینه وند فهیمه فرهمندپور
PDF

عنوانأئمة أهل البیت (ع) إعداد الکوادر الإنسانیة و تطور فی هیکلیة الشیعة

نویسندهعلی محمد ولوی, محمدعلی مهدوی راد, صادق آیینه وند, فهیمه فرهمندپور

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تربيت مدرس

تاریخ چاپ1428 هجری قمری

زبانعربی

عنوانباور عمومی شیعیان به اصل «امامت» و نقش ان در توسعه «اقتدار اجتماعی» ائمه (ع)

نویسندهفهیمه فرهمندپور

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتأثیر تمایزات فقهی و عملی تشیع امامی در همگرایی اجتماعی و انسجام سیاسی (در طی سه قرن اول هجری)

نویسندهفهیمه فرهمندپور

موضوعفقه/پژوهش ها/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

آموزه های ائمه و تحول ساختاری مذهب شیعه
علی محمد ولوی فهیمه فرهمندپور
PDF

عنوانآموزه های ائمه و تحول ساختاری مذهب شیعه

نویسندهعلی محمد ولوی, فهیمه فرهمندپور

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی