منبع   ۰ موضوع   ۰ دنبال کننده   ۰
فهیمه فرهمندپور

  فهیمه فرهمندپور در سال  1347 در تهران به دنیا آمد. تا سال سوم راهنمایی  غالباً به طور جهشی درس خوانده  و در حدود سال 60  وارد حوزه شد و همزمان درس های دبیرستان و بعد هم دانشگاه را پیگیری کرد.    در دانشگاه هم مراحل تحصیل را به سرعت پشت سر گذاشت، به طوری که  اولین پایان نامه فوق لیسانس اش  را حدود 21 سالگی دفاع کرد، وی در چند زمینه دانشگاهی وارد شد. از جمله مبانی حقوق اسلامی- فلسفه تا مقطع لیسانس، الهیات تا فوق لیسانس با گرایش فقه و رشته تاریخ که تا دوره دکترای ادامه داد.  همچنین تدریس را از دانشگاه الزهرا شروع کرد و از سال 76 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد.    کتاب های «نیم قرن سیاستهای امویان در شام » و «سیری در تطور خلافت اسلامی» از جمله تالیفات او در زمینه مباحث مربوط به تاریخ اسلام است.