منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
احمدرضا خضری

  دكتر سيد احمد رضا خضري متولد 1345 در شهرستان بيجار مي باشند. تحصيلات آكادميك خود را بعد از انقلاب فرهنگي از سال 1362 تا 1374 در دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس تا مقطع دكترا در رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي به انجام رسانده اند، ايشان از سال 1374 تاكنون عضو هياُت علمي رسمي دانشگاه تهران مي باشند، تخصص ايشان بيشتر در حوزه شرق دنياي اسلام مي باشد كه پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكترای ايشان درباره دستگاه خلافت عباسی گويای اين مطلب است، با اين حال ايشان در حوزه های ديگر تاريخی نيز صاحب اثر مي باشند.    

تاريخ تشيع (جلد 1) دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام
قاسم خانجانی احمدرضا خضری رمضان محمدی حسین فلاح زاده
PDF

عنوانتاريخ تشيع (جلد 1) دوره حضور امامان معصوم علیهم السلام

نویسندهقاسم خانجانی, احمدرضا خضری, رمضان محمدی, حسین فلاح زاده, محمود حیدری آقایی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تاریخ تشیع

مکان چاپقم

ناشرسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی

علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)
احمدرضا خضری حسین خسروی
PDF

عنوانعلل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)

نویسندهاحمدرضا خضری, حسین خسروی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی
احمدرضا خضری نعیمه ملکی
PDF

عنوانواکاوی اندیشه های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسدالله شهرخواستی مازندرانی

نویسندهاحمدرضا خضری, نعیمه ملکی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/اخباریه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاريخ تشيع (جلد 2) دولتها ، خاندانها و آثار علمی و فرهنگی شیعه

نویسندهمنصور داداش نژاد, محمدرضا هدایت پناه, حسین حسینیان مقدم, احمدرضا خضری, حسین مرادی نسب

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تاریخ تشیع

مکان چاپقم

ناشرسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی