منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
جمال الدین موسوی
336
202
PDF PDF
918
348
PDF PDF
291
141
PDF PDF

عنوانگزارشی از فعالیت های اسماعیلیه پس از طالبان در افغانستان

نویسندهجمال الدین موسوی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای میانه/افغانستان , کلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی