منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
قربانعلی کناررودی
نقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرون هشتم تا دهم هجری
قربانعلی کناررودی سهیلا نعیمی
PDF

عنواننقش سادات کیایی در گسترش فرهنگی مذهب تشیع در قرون هشتم تا دهم هجری

نویسندهقربانعلی کناررودی, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/گسترش تشیع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

علل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان
قربانعلی کناررودی سهیلا نعیمی
PDF

عنوانعلل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان

نویسندهقربانعلی کناررودی, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی