منبع   ۱۱ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
علی خامنه ای
763
367
PDF PDF
780
353
PDF PDF
780
350
PDF PDF
415
0
552
275
PDF PDF
396
240
PDF PDF
464
192
PDF PDF
356
203
PDF PDF
من سیرة أهل البیت (ع): قیادة الإمام الصادق (ع) (3)
علی خامنه ای محمد علی آذر شب
PDF

عنوانمن سیرة أهل البیت (ع): قیادة الإمام الصادق (ع) (3)

نویسندهعلی خامنه ای, محمد علی آذر شب

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرآغاز - رهبر معظم انقلاب اسلامی: برخی می خواهند اختلاف های عقیدتی شیعه و سنی را به یک اختلاف اجتماعی تبدیل کنند

نویسندهعلی خامنه ای

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرآغاز - علمای شیعه و اهل سنت باید به شدت مراقب توطئه ها باشند؛ گوشه ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع علماء و روحانیون شیعه و اهل تسنن کرمانشاه

نویسندهعلی خامنه ای

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشرمجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمن سیرة أهل البیت (ع): الجانب السیاسی فی حیاة أئمة أهل البیت (ع)

نویسندهعلی خامنه ای

مترجممحمد علی آذرشب

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانعربی