منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمدحسین افراخته
332
125
PDF PDF
هویت اجتماعی شیعه ی امامیه در قرون متقدم؛ تحلیلی تاریخی - جامعه شناسانه بر قصیده ی ابن منیر طرابلسی
محمدحسین افراخته حمیدرضا آذری نیا
PDF

عنوانهویت اجتماعی شیعه ی امامیه در قرون متقدم؛ تحلیلی تاریخی - جامعه شناسانه بر قصیده ی ابن منیر طرابلسی

نویسندهمحمدحسین افراخته, حمیدرضا آذری نیا

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپدیدار شناسی جایگاه امامت و مقامات امامان علیهم السلام در عقاید عبد الله بن ابی یعفور

نویسندهمحمدحسین افراخته

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی اهل بیت (ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی