منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۱
ایلقار اسماعیل زاده
625
203
PDF PDF
431
166
PDF PDF
384
143
PDF PDF
818
203
PDF PDF

عنوانحدیث ثقلین از دیدگاه مذهب اهل بیت (علیهم السلام) و اهل سنت

نویسندهایلقار اسماعیل زاده

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی حدیث منزلت از نگاه مذهب اهل بیت علیهم السلام و اهل سنت

نویسندهایلقار اسماعیل زاده

موضوعحدیث/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمدرسه امام خمینی(ره)

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر تطبیقی آیه تطهیر از دیدگاه مذهب اهل بیت (ع) و اهل سنت

نویسندهایلقار اسماعیل زاده

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجتمع آموزش عالي امام خميني (ره)

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی