منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مجید خزاعی
جایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا علیه السلام
محمدرضا ستوده نیا مجید خزاعی زهرا قاسم نژاد
PDF

عنوانجایگاه سیاق در تفسیر آیات از دیدگاه امام رضا علیه السلام

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, مجید خزاعی, زهرا قاسم نژاد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپجیرفت

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی