منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
مریم شعبانزاده
تحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام
مریم شعبانزاده محبوبه ایمانی
PDF

عنوانتحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام

نویسندهمریم شعبانزاده, محبوبه ایمانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی