منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
فان فلوتن
589
413
PDF PDF
1673
691
PDF PDF

عنوانالسيادة العربية و الشيعة و الاسرائيليات فی عهد بنی امية

مترجممحمد زکی ابراهیم, حسن ابراهيم حسن

نویسندهفان فلوتن

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپمصر

ناشروزاره الثقافه و السياحه

تاریخ چاپ1965 میلادی

نوبت چاپدوم

زبانعربی