منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمد قندهاری
581
258
PDF PDF
333
189
PDF PDF
نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسله ی امامت
محمد قندهاری مهدیه رجایی مهدی قندی
PDF

عنواننقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسله ی امامت

نویسندهمحمد قندهاری, مهدیه رجایی, مهدی قندی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تقطیع روایات در وسائل الشیعة
مجید معارف محمد قندهاری محمد حسین بهرامی
PDF

عنوانتقطیع روایات در وسائل الشیعة

نویسندهمجید معارف, محمد قندهاری, محمد حسین بهرامی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحدیث شهادت خضر بر دوازده امام : بررسی اصالت و نحوه انتقال از اصول اولیه به جوامع حدیثی

نویسندهمحمد قندهاری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی