منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
حسین پوراحمدی
581
205
PDF PDF
680
417
PDF PDF
مناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان
حسین پوراحمدی ابوالقاسم فروزانی لیدا مودت
PDF

عنوانمناسبات سیاسی حکومت شیعی بنی مرداس با فاطمیان و سلجوقیان

نویسندهحسین پوراحمدی, ابوالقاسم فروزانی, لیدا مودت

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شامات/آل مرداس

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

طرح هلال شیعی: اهداف، موانع و پیامدها
حسین پوراحمدی جمال جمالی
PDF

عنوانطرح هلال شیعی: اهداف، موانع و پیامدها

نویسندهحسین پوراحمدی, جمال جمالی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعزاداری امام حسین علیه السلام در محضر امامان شیعه علیهم السلام

نویسندهحسین پوراحمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی