منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مجتبی ترکاشوند
تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، زیباترین اثر دعایی شیعه
حجت رسولی مجتبی ترکاشوند
PDF

عنوانتجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، زیباترین اثر دعایی شیعه

نویسندهحجت رسولی, مجتبی ترکاشوند

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم/صحیفه سجادیه

مکان چاپمشهد

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی