منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
علی زهیر هاشم الصراف
490
632
PDF PDF
528
224
PDF PDF
1360
634
PDF PDF

عنوانالحقبة التأسیسیة للتشیع الاثني عشري: حوار الحدیث بین قم وبغداد تألیف الدکتور أندرو ج. نیومان؛ عرض ودراسة

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ2019 میلادی

زبانعربی

عنوانپژوهش‌های شرق شناسان درباره امام حسن(ع) نقد و بررسی کتاب مذهب شیعه دونالدسن

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

مترجمعلی علی محمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالتشیع فی بلاد فارس (الجذور العربیة للاشعریین القمیین)

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران , جغرافیا/آسیا/ایران/شهر قم

مکان چاپبیروت

ناشردارالرافدین

تاریخ چاپ2015 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی