منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی
3915
6112
PDF PDF

عنوانلباب الانساب و الالقاب و الاعقاب

مصححمهدی رجایی

نویسندهظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی

موضوعرجال/تراجم/عمومی , رجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانعربی