منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ابراهیم کلانتری
553
238
PDF PDF
تحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تاکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره) )
ابراهیم کلانتری حسین فرزانه پور مسلم خسروی زارگز
PDF

عنوانتحلیل و بررسی سیر تطور و تکامل نظریه ولایت فقیه در اندیشه فقهای شیعه (با تاکید بر نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره) )

نویسندهابراهیم کلانتری, حسین فرزانه پور, مسلم خسروی زارگز

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشرانجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی