منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی علی محمدی
635
318
PDF PDF

عنوانپژوهش‌های شرق شناسان درباره امام حسن(ع) نقد و بررسی کتاب مذهب شیعه دونالدسن

نویسندهعلی زهیر هاشم الصراف

مترجمعلی علی محمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی