منبع   ۶ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مهدی غلامعلی
260
119
PDF PDF
297
141
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی(1): سيطره سبک مناقب‏ نگارى در «سده ششم و هفتم هجرى»

نویسندهمهدی غلامعلی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه کنگره بزرگداشت عبدالجلیل رازی قزوینی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی