منبع   ۱۵ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۰
علی صدرایی خویی
374
213
PDF PDF
315
375
PDF PDF
423
176
PDF PDF
863
323
PDF PDF
731
308
PDF PDF
839
304
PDF PDF
768
289
PDF PDF
232
134
PDF PDF
832
346
PDF PDF
219
127
PDF PDF

عنوانسفینه روغای؛ سفینه ای شیعی از قرن هشتم (بخش دوم: منظومه ها و اشعار فارسی و عربی)

نویسندهعلی صدرایی خویی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع , فرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرآة الشرق - موسوعة تراجم اعلام الشیعة الامامیة فی القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 2)

مصححعلی صدرایی خویی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشرمکتبة آیة الله الضظمی المرعشی النجفی العامة-قم المقدسة

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمرآة الشرق - موسوعة تراجم اعلام الشیعة الامامیة فی القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 1)

مصححعلی صدرایی خویی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشرمکتبة آیة الله الضظمی المرعشی النجفی العامة-قم المقدسة

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمراة الشرق: موسوعة تراجم اعلام الشيعة الامامية في القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 2)

مصححعلی صدرایی خویی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمراة الشرق: موسوعة تراجم اعلام الشيعة الامامية في القرنی الثالث عشر و الرابع عشر (جلد 1)

مصححعلی صدرایی خویی, محمود مرعشی نجفی

نویسندهمحمد امین الامامی الخوئی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی