منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محبوبه اسماعیلی
تحلیل گفتمان مهدویت در عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (907 - 986 ق)
محبوبه اسماعیلی نزهت احمدی
PDF

عنوانتحلیل گفتمان مهدویت در عصر شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (907 - 986 ق)

نویسندهمحبوبه اسماعیلی, نزهت احمدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی