منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ملک سیما تقی زاده
بررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی ؛ آیینی بزمی و رزمی در نهضت سربداران
مجید عسکری ملک سیما تقی زاده مریم حاجیلو
PDF

عنوانبررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی ؛ آیینی بزمی و رزمی در نهضت سربداران

نویسندهمجید عسکری, ملک سیما تقی زاده, مریم حاجیلو

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی