منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ومیض جمال نظمی
333
176
PDF PDF

عنوانالشیعه العراق و قضیه القومیه العربیه الدور التاریخی قبیل الاستقلال

نویسندهومیض جمال نظمی

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز داراست الوحده العربیه

تاریخ چاپ1982 میلادی

زبانعربی