منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
اصغر شکری مقدم
نقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه
مطهره حسینی اصغر شکری مقدم
PDF

عنواننقش هویت و قومیت در تعامل جمهوری اسلامی ایران با جامعه شیعیان روسیه

نویسندهمطهره حسینی, اصغر شکری مقدم

موضوعجغرافیا/آسیا/روسیه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی