منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مینا داراب
بررسی تأثیر آموزش معنویت با تأکید برآموزه‌های اسلامی بر شادمانی زناشویی زنان متأهل
فاطمه بهرامی مینا داراب احمد احمدی
PDF

عنوانبررسی تأثیر آموزش معنویت با تأکید برآموزه‌های اسلامی بر شادمانی زناشویی زنان متأهل

نویسندهفاطمه بهرامی, مینا داراب, احمد احمدی

موضوععلوم/علوم اخلاقی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی