منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سیداکبر موسوی تنیانی
221
153
PDF PDF
205
125
PDF PDF

عنوانجریان اعتزال‌گرای امامیه در بغداد از آغاز تا پیش از ظهور شیخ مفید

نویسندهسیداکبر موسوی تنیانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل بویه)

نویسندهسیداکبر موسوی تنیانی

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه/کلیات

مکان چاپقم

ناشرانجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی