منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
خدیجه حسین زاده باردئی
آیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه
احمد موسوی خدیجه حسین زاده باردئی حسن صادقی
PDF

عنوانآیه‌ی 124 بقره و حقیقت امامت از دیدگاه مفسران شیعه

نویسندهاحمد موسوی, خدیجه حسین زاده باردئی, حسن صادقی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی