منبع   ۱۹۶ موضوع   ۱۰۳ دنبال کننده   ۳
رسول جعفریان

عمده پژوهش‌های جعفریان درباره تاریخ تشیع است. زمینه‌های دیگر پژوهش‌های وی عبارت اند از: تاریخ سیاسی صدر اسلام، تاریخ تشیع و تاریخ دوره صفوی. کتاب‌هایی چون تاریخ سیاسی اسلام (سیره رسول خدا و سیره خلفا)، تاریخ تشیع در ایران، اطلس شیعه و نیز سیاست وفرهنگ روزگار صفوی از جمله کارهایی است که در این زمینه‌ها منتشر کرده‌است. در زمینه تاریخ معاصر نیز کتاب جریانها و سازمان‌های مذهبی سیاسی بین سالهای ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷ را نوشته‌است. مجموعه مقالات جعفریان در هجده مجلد به چاپ رسیده‌است. آثار چندی نیز به عنوان تصحیح و ترجمه از وی انتشار یافته‌است. جعفریان درباره تاریخ حجگزاری ایرانیان نیز تحقیقات و مقالاتی داشته که در کتب و نشریات مختلفی چاپ شده‌است.(نک: پنجاه سفرنامه حج قاجار، ج۱، اولین مقاله)او در زمینه تصحیح نسخه‌های خطی سفرنامه‌های حج ایرانیان سالها فعالیت کرده و مجموعه‌ای از آنها را به صورت مستقل و نیز در مجموعه‌ای با نام پنجاه سفرنامه حج قاجار(نشر علم، تهران، ۱۳۸۹)چاپ کرده‌است.

109
100
PDF PDF
401
156
PDF PDF
254
193
PDF PDF
301
127
PDF PDF
420
168
PDF PDF
364
351
PDF PDF

عنواندو متن درباره تعمیر گنبد امام رضا(ع) پس از زلزله سال 1084ق در خراسان

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه اطلاع رسانی بساتین

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآگاهی هایی درباره نفوذ شیعیان امامی در مدینه منوره ( در نیمه اول قرن هشتم هجری )

نویسندهرسول جعفریان

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

مکان چاپقم

ناشرپژوهشكده حج و زيارت

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانافقهای تازه در تاریخ تشیع (بخش دوم) بر اساس کتاب «معجم اعلام الشیعة» محقق طباطبایی (ره)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تاریخ تشیع

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرساله ای درباره گسترش فساد در گیلان تحت سیطره امرای زیدیه (از حوالی سال 732)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمیرزا عبدالله افندی و یادداشت های وی درباره میراث مکتوب شیعه در بحرین

نویسندهرسول جعفریان

موضوعکتابشناسی/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمستمسک السید الحکیم تقریر عن ظروف طباعته و الاعتراضات علیه

نویسندهرسول جعفریان

مترجمعماد الهلالی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپبیروت

ناشردار الثقلین

تاریخ چاپ1436 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگی ناشناخته از میراث عقلی شیعه در نیمه نخست قرن چهارم هجری - مروری بر کتاب البرهان فی وجود البیان از ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم کاتب

نویسندهرسول جعفریان

موضوععلوم/علوم فلسفی , کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تاثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه

نویسندهرسول جعفریان

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

«رساله ی اثبات وجود صاحب الزمان (ع)» نوشته ی شیخ بهایی
رسول جعفریان محمدرضا لواسانی
PDF

عنوان«رساله ی اثبات وجود صاحب الزمان (ع)» نوشته ی شیخ بهایی

نویسندهرسول جعفریان, محمدرضا لواسانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکنکاشی در جریان تفکر شیعی در ایران نیمه ی اول قرن هفتم (آثار و افکار محمد بن حسین بن حسن رازی آبی)

نویسندهرسول جعفریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گفتمان شیعی در منظومه ی علی نامه
رسول جعفریان علی گلریز
PDF

عنوانگفتمان شیعی در منظومه ی علی نامه

نویسندهرسول جعفریان, علی گلریز

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان , فرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر