منبع   ۷ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
حسن اسلامی
111
118
PDF PDF
232
344
PDF PDF
348
160
PDF PDF
338
239
PDF PDF

عنوانضرورت حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت

نویسندهلطف الله صافی گلپایگانی

مترجمحسن اسلامی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی