منبع   ۷ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
حسن اسلامی
265
386
PDF PDF
333
394
PDF PDF
448
206
PDF PDF
417
281
PDF PDF

عنوانضرورت حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت

نویسندهلطف الله صافی گلپایگانی

مترجمحسن اسلامی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی