منبع   ۷ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
حسن اسلامی
178
254
PDF PDF
265
366
PDF PDF
385
180
PDF PDF
367
256
PDF PDF

عنوانضرورت حکومت یا ولایت فقها در عصر غیبت

نویسندهلطف الله صافی گلپایگانی

مترجمحسن اسلامی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی