منبع   ۷ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
حسین حسینیان مقدم
190
116
PDF PDF
589
247
PDF PDF
578
186
PDF PDF

عنوانسیر تکاملی مقتل نگاری با تکیه بر مقتل نگاران اصحاب امامان معصوم(ع)

نویسندهحسین حسینیان مقدم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزیباشناسی نام ها در سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام

نویسندهحسین حسینیان مقدم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات , فرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه ها، عوامل، پیامدها
حسین حسینیان مقدم روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه ها، عوامل، پیامدها

نویسندهحسین حسینیان مقدم, روح الله توحیدی نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر حسین حسینیان مقدم
PDF

عنوانسیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, حسین حسینیان مقدم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاريخ تشيع (جلد 2) دولتها ، خاندانها و آثار علمی و فرهنگی شیعه

نویسندهمنصور داداش نژاد, محمدرضا هدایت پناه, حسین حسینیان مقدم, احمدرضا خضری, حسین مرادی نسب

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تاریخ تشیع

مکان چاپقم

ناشرسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمیلاد نگاری در سه قرن نخست با تکیه بر نقش اصحاب امامان علیه السلام

نویسندهحسین حسینیان مقدم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

اصحاب امامان شیعه و سیره نگاری
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر حسین حسینیان مقدم
PDF

عنواناصحاب امامان شیعه و سیره نگاری

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, حسین حسینیان مقدم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی