10097
نویسنده
319
موضوع
8849
منبع
مشاهده بیشتر

عنواننسخه های نهج البلاغه و کتاب های شریف مرتضی و دیگر آثار شیعی در یک کتابخانه سنی در دمشق سده هفتم قمری

نویسندهحسن انصاری

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکاتی مهم از علامه سید هبة الدین شهرستانی در باب نامه ششم نهج البلاغه و توضیح جایگاه امامت در کلام علوی

نویسندهحسین طالعی

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازمانده هایی از کتاب کهن در سیره نبوی از عالمی امامی؛ المبتدا و المبعث و المغازی الوفاة و السقیفة و الردة ابان بن عثمان بجلی

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی