10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
1917
1426
PDF PDF
2041
1377
PDF PDF
3958
6393
PDF PDF
3367
0

عنواننکته‌ای درباره نسب سیادت ادعایی ابوالقاسم کوفی از غلات شیعه

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعفرهنگ و تمدن

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصوره علی بن ابی طالب فی کتاب انساب الاشراف لاحمد بن یحیی البلاذری (ت279هـ / 892 م )، دراسه تاریخیه منهجیه

نویسندهزهور عبد الغنی عبد الحمید ترک

مصححعدنان محمد ملحم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

ناشرجامعه النجاح الوطنیه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی

عنوانبررسی تطبیقی گزارش منابع منتخب از فضائل ائمه اطهار

نویسندهمحمدجواد واعظی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعالم انساب الطالبین فی شرح کتاب (سر الانساب العلویه) لابی نصر البخاری

نویسندهعبدالجواد کلیدار

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشرمکتبة آیة الله الضظمی المرعشی النجفی العامة-قم المقدسة

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالمعقبون من آل ابی طالب (ع) - الجزء الثالث (اعقاب الحسینیه - الحنفیه - العباسیه - العمریه - الجعفریه - العقیلیه)

نویسندهمهدی رجایی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشرموسسه عاشورا

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالمعقبون من آل ابی طالب (ع) - الجزء الثانی - اعقاب الامام الحسین (ع) (اعقاب الرضویه - الموسویه - الصادقیه - الحسینیه)

نویسندهمهدی رجایی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپقم

ناشرموسسه عاشورا

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

عنوانلباب الانساب و الالقاب و الاعقاب

مصححمهدی رجایی

نویسندهظهیرالدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی

موضوعرجال/تراجم/عمومی , رجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشركتابخانه عمومي آيت الله العظمي مرعشي نجفي

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانابن صوفی، نجم الدین ابوالحسن علی بن ابوالغنائم محمد

نویسندهمهیار علوی مقدم

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانکتاب المشجر من اولاد حسین الاصغر فی التفصیل انساب السادات الحسینی مع تاریخ سادات همدانیه

نویسندهقمر عباس الاعرجی الهمدانی

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپپاکستان

ناشراداره نقابه سادات الشرف پاکستان

تاریخ چاپ2014 میلادی

نوبت چاپاول

زباناردو

نمایش موارد بیشتر