10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
مرجعیت علمی اهل بیت(ع) در روایات اهل سنت
عزالدین رضانژاد حسین منافی
PDF

عنوانمرجعیت علمی اهل بیت(ع) در روایات اهل سنت

نویسندهعزالدین رضانژاد, حسین منافی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/علم امام

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه
عبدالرفیع رحیمی محممدکاظم شفائی
PDF

عنوانبررسی آماری نقش موالی خاندان اشعری در کتب اربعه شیعه

نویسندهعبدالرفیع رحیمی, محممدکاظم شفائی

موضوعکتابشناسی/متون

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه: بررسی تطبیقی عملکرد کتاب های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه
محمدحسین بهرامی محمدعلی مهدوی راد
PDF

عنواناتحاد یا تعدد در روایات مشابه: بررسی تطبیقی عملکرد کتاب های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه

نویسندهمحمدحسین بهرامی, محمدعلی مهدوی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی قرائن روایی انحصار ائمه علیه السلام در عدد دوازده
رحیم لطیفی محمد شهبازیان
PDF

عنوانبررسی قرائن روایی انحصار ائمه علیه السلام در عدد دوازده

نویسندهرحیم لطیفی, محمد شهبازیان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بازتاب واقعه عاشورا در ادبیات هورامی (با تاکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین(ع) به زبان هورامی)
هادی وکیلی مظهر ادوای
PDF

عنوانبازتاب واقعه عاشورا در ادبیات هورامی (با تاکید بر نسخة خطی مقتل امام حسین(ع) به زبان هورامی)

نویسندههادی وکیلی, مظهر ادوای

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تحلیلی گفتمان شیعی در چند نگاره حضرت علی(ع) از دوره‌های ایلخانی تا صفوی

نویسندهعلیرضا مهدی زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپاره ای از تعلیقات آیت الله میرزا مهدی اصفهانی بر احادیث اصول کافی

نویسندهعبدالحسين طالعي

موضوعکلام و فرق/فرق/امامیه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نبا مبین

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر قرائت عاصم به روایت شعبه و تاثیر آن بر تفسیر شیعی در عهد صفویه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقتل الحسین (ع) بروایه الفضیل بن الزبیر الاسدی الکوفی (ت بین 122-148 هـ)

نویسندهعامر الجابری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپکربلا

ناشرموسسه وارث الانبياء للدراسات التخصصيه في النهضه الحسينيه

تاریخ چاپ1436 هجری قمری

زبانعربی

جایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه
احمد عابدی داود ترابی میبدی
PDF

عنوانجایگاه روایت شعبه از عاصم نظر مفسرین امامیه

نویسندهاحمد عابدی, داود ترابی میبدی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه
حسین مفتخری فاطمه سرخیل
PDF

عنوانتاریخ نگاری ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه

نویسندهحسین مفتخری, فاطمه سرخیل

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع) , کتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی