10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
4741
1617
PDF PDF
3702
1611
PDF PDF
3769
1356
PDF PDF

عنواننخستین اندیشه های شیعی (تعالیم امام محمد باقر (ع))

مترجمفریدون بدره ای

نویسندهارزینا آر. لالانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام محمد باقر(ع)

مکان چاپتهران

ناشرفرزان ‏روز

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانچهارده اختر تابناک (زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام)

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپمشهد

ناشرآستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

نوبت چاپدهم

زبانفارسی

راهکارهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)
کرم سیاوشی ندا سلیمانی فر
PDF

عنوانراهکارهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)

نویسندهکرم سیاوشی, ندا سلیمانی فر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/تقریب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحار الانوار (جلد 35)

نویسندهمحمدباقر مجلسی

مصححمحمدباقر محمودی, عبدالزهراء علوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع) , حدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپبیروت

ناشردار احیاء التراث العربی

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانالسیرة الحسینیة المصادر و المراجع (دراسة فی المستندات التاریخیة - القسم الثانی)

نویسندهمحمد صحتی سردرودی

مترجمعلی الوردی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

تاریخ چاپ2007 میلادی

زبانعربی

عنوانالتصنیف الشمولی فی السیرة الحسینیة (قراءة فی کتاب «مع الرکب الحسینی من المدینة الی المدینة»)

نویسندهمحمد صحتی سردرودی

مترجممحمد عبدالرزاق

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

تاریخ چاپ2006 میلادی

زبانعربی

عنوانموسوعة الامام الحسین (ع) فی الکتاب و السنة و التاریخ (جلد 9)

نویسندهمحمد محمدی ری شهری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپبیروت

ناشردار الحدیث

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنواننکاتی درباره احادیث فضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

نویسندهعبدالحسين طالعي

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه جلد دهم بحارالانوار (زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام)

نویسندهمحمدباقر مجلسی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرانتشارات اسلامیه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه جلد یازدهم بحارالانوار (زندگانی امام صادق علیه السلام)

نویسندهمحمدباقر مجلسی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرانتشارات اسلامیه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی