10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
تحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام
مریم شعبانزاده محبوبه ایمانی
PDF

عنوانتحلیل گفتمان سروده فرزدق برای امام سجاد علیه السلام

نویسندهمریم شعبانزاده, محبوبه ایمانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر شناسایی جریانهای امامیه در عراق و ایران در سدۀ دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاملاتی در مقاله «هشام بن حکم و دیدگاه او در باب علم امام»

نویسندهمحمد غفوری نژاد

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/علم امام

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

ارزیابی خطاهای کنب طبقات امامیه درباره به قتل رسیدن زین الدین العاملی
فتح الله ذوقی آدم آریکان
PDF

عنوانارزیابی خطاهای کنب طبقات امامیه درباره به قتل رسیدن زین الدین العاملی

نویسندهفتح الله ذوقی, آدم آریکان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر