10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع

عنوانسریال نسل کشی شیعیان پاکستان و محکومیت سریالی بی ثمر آن توسط دولت پاکستان

نویسندهمهدی پیشوایی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرحلت مولانا شیخ افتخار حسین انصاری رئیس علمای شیعیان جامو و کشمیر

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تلاش شگرف برای احیای حقوق شیعیان
شهید عارف حسینی علی اکبر رحمانی
PDF

عنوانتلاش شگرف برای احیای حقوق شیعیان

نویسندهشهید عارف حسینی, علی اکبر رحمانی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشربنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

کشتار سازمان یافته شیعیان در پاکستان (علل، اهداف، بازیگران)
رحمان نجفی سیار عباس علی پور
PDF

عنوانکشتار سازمان یافته شیعیان در پاکستان (علل، اهداف، بازیگران)

نویسندهرحمان نجفی سیار, عباس علی پور

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام حسین(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعیان و چالش های پیش رو (وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان در پاکستان)

نویسندهساجد علی نقوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآسیب شناسی نقش شیعیان در پاکستان با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

نویسندهاسماعیل باقری

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعه و سراب امنیت در پاکستان؛ سیری در اوضاع و احوال شیعیان پاکستان

نویسندهکمیل عباس

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

مکان چاپتهران

ناشرکانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره (بخش اول: تفاسیر و علوم قرآنی، حدیث و عقائد)

نویسندهحسین عارف نقوی

موضوعحدیث/پژوهشی , جغرافیا/آسیا/شبه قاره هند , قرآن/علوم قرآنی/پژوهشی , کتابشناسی/کلیات , کتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1411 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانفارسی - اردو

عنوانپاکستان، تشیع و مدارس دینی

به کوششمهدی ربانی

نویسندهسلیم منصور خالد

مترجمخانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپپاکستان/حیدرآباد

ناشرخانه فرهنگ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمطلع انوار؛ احوان دانشوران شیعه پاکستان و هند

نویسندهمرتضی حسین صدر الافاضل

مترجممحمد هاشم

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان , رجال/تراجم/منطقه ای , جغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانبرستیغ جهاد فرهنگی و سیاسی (درنگی در کارنامه علمی شهید سید عارف حسینی الحسینی در دوران رهبری شیعیان پاکستان)

نویسندهمحمدعلی تقوایی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشربنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر