10311
نویسنده
320
موضوع
9005
منبع
واکاوی مفاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان
سعیده قره چاهی شمس الدین نجمی
PDF

عنوانواکاوی مفاهیم ظلم ستیزی و عدالت خواهی در نهضت شیعی سربداران خراسان

نویسندهسعیده قره چاهی, شمس الدین نجمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپاهواز

ناشردانشگاه شهید چمران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمشروعیت و عدالت در اندیشه سیاسی شیعه: درآمدی بر مشروعیت عدالت‌بنیاد

نویسندهمحمدعلی حسینی زاده

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (5) اجتهاد بر محور عدالت و کرامت بشری

نویسندهسید مصطفی محقق داماد

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه شهید بهشتی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

آرمانی رویاروی با آرمان ( نگرشی تحلیلی به فرایند انتقال قدرت در حاکمیت سربداریه )
محبوبه زارع ابوالقاسم رحیمی
PDF

عنوانآرمانی رویاروی با آرمان ( نگرشی تحلیلی به فرایند انتقال قدرت در حاکمیت سربداریه )

نویسندهمحبوبه زارع, ابوالقاسم رحیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران با رویکرد دین مداری عدالت محوری مردم گرایی
محمد جهانگیری محمدرضا آقاجانی مهتاب عشقی عراقی همایون عرب
PDF

عنوانبررسی تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران با رویکرد دین مداری عدالت محوری مردم گرایی

نویسندهمحمد جهانگیری, محمدرضا آقاجانی, مهتاب عشقی عراقی, همایون عرب

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/سربداران

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

امامت و امام در گفتمان امامیه و ماتریدیه
حسن علی اخلاقی محمدعلی فکوری
PDF

عنوانامامت و امام در گفتمان امامیه و ماتریدیه

نویسندهحسن علی اخلاقی, محمدعلی فکوری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد دیدگاه های رایج درباره حقیقت عصمت
ابوالفضل کیاشمشکی حیات الله ناطقی
PDF

عنواننقد دیدگاه های رایج درباره حقیقت عصمت

نویسندهابوالفضل کیاشمشکی, حیات الله ناطقی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/عصمت امام

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالامامه، العداله، العقلانیه، نقد اقوال الشیخ محسن کدیور حول الامامه

مترجمحسن الهاشمی

نویسندهذبیح الله اسماعیلی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپبیروت

ناشرموسسه دلتا للطباعه و النشر

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی

عنوانبررسی شرایط وصی از دیدگاه هفت مذهب اسلامی (امامیه- حنفی- مالکی- حنبلی- شافعی- زیدی- ظاهریه)

نویسندهمحمد رضا بندرچی

موضوعفقه/فقه/معاملات , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

صورت بندی گفتمانی علمای شیعه در انقلاب مشروطه (نگاهی به جبهه بندی گفتمانی علمای شیعه در انقلاب مشروطه)
صدرالدین موسوی جشنی مسعود درودی انسیه اسلانی کتولی
PDF

عنوانصورت بندی گفتمانی علمای شیعه در انقلاب مشروطه (نگاهی به جبهه بندی گفتمانی علمای شیعه در انقلاب مشروطه)

نویسندهصدرالدین موسوی جشنی, مسعود درودی, انسیه اسلانی کتولی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 1174-1304ش قاجاریه

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نقش امامزادگان در گسترش مذهب شیعه در ایران
صمد مومن بالله داوود احمدزاده
PDF

عنواننقش امامزادگان در گسترش مذهب شیعه در ایران

نویسندهصمد مومن بالله, داوود احمدزاده

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/گسترش تشیع

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر