9598
نویسنده
316
موضوع
8445
منبع
پربازدید ترین ها
4395
3272
PDF PDF
2435
1549
PDF PDF

عنوانبدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة (جلد 1)

نویسندهمحسن خرازی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

تاریخ چاپ1423 هجری قمری

نوبت چاپدهم

زبانعربی

عنوانبحار الانوار (جلد 25)

نویسندهمحمدباقر مجلسی

مصححمحمدباقر محمودی, عبدالزهراء علوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع) , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت , حدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپبیروت

ناشردار احیاء التراث العربی

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانالشیعه فی العصر المغولی (تاریخ الشیعة فی الهند جلد اول)

نویسندهمحمد سعید الطریحی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند , تاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپهند

ناشراکادیمیه الکوفه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنواننسمة السحر بذکر من تشیع و شعر (جلد1)

نویسندهیوسف بن یحیی الحسنی الیمنی الصنعانی

مصححکامل سلمان الجبوری

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپبیروت

ناشردار المورخ العربی

تاریخ چاپ1420 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانروش شناسی شیعه پژوهی پروفسور محمد علی امیر معزی

نویسندهسعید جازاری معمویی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانAl-Mustabṣirūn, &am

نویسندهKhalid Sindawi

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپهلند

ناشرBRILL

تاریخ چاپ2011 هجری شمسی

زبانفارسی

Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia &amp
سعیدرضا عاملی حمیده مولایی
PDF

عنوانReligious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia &amp

نویسندهسعیدرضا عاملی, حمیده مولایی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران , تاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

تاریخ چاپ2012 میلادی

زبانانگلیسی

عنوانبحار الانوار (جلد 52)

نویسندهمحمدباقر مجلسی

مصححمحمدباقر محمودی, عبدالزهراء علوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع) , حدیث/متون حدیثی شیعه/متون

مکان چاپبیروت

ناشردار احیاء التراث العربی

تاریخ چاپ هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی