8924
نویسنده
316
موضوع
7861
منبع
پربازدید ترین ها
3166
1750
PDF PDF

عنواننسمة السحر بذکر من تشیع و شعر (جلد1)

نویسندهیوسف بن یحیی الحسنی الیمنی الصنعانی

مصححکامل سلمان الجبوری

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپبیروت

ناشردار المورخ العربی

تاریخ چاپ1420 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانAl-Mustabṣirūn, &am

نویسندهKhalid Sindawi

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپهلند

ناشرBRILL

تاریخ چاپ2011 هجری شمسی

زبانفارسی

Religious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia &amp
سعیدرضا عاملی حمیده مولایی
PDF

عنوانReligious affiliation and intercultural sensitivity: Interculturality between Shia &amp

نویسندهسعیدرضا عاملی, حمیده مولایی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران , تاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

تاریخ چاپ2012 میلادی

زبانانگلیسی

عنوانروش شناسی شیعه پژوهی پروفسور محمد علی امیر معزی

نویسندهسعید جازاری معمویی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالشیعه فی العصر المغولی (تاریخ الشیعة فی الهند جلد اول)

نویسندهمحمد سعید الطریحی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند , تاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپهند

ناشراکادیمیه الکوفه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانمکارم الآثار (جلد6) - در احوال رجال دو قرن 13 و 14 هجری

نویسندهمحمدعلی معلم حبیب آبادی

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپاصفهان

ناشرنفائس مخطوطات اصفهان

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی