منابع مشابه بیشتر ...

575664b0b52f4.jpg

نشان شناسی مذهب شیعه بر مسکوکات علویان تبرستان

مجید حاجی تبار

علویان تبرستان بنیان‌گذار نخستین حکومت شیعی در ایران، سکه‌هایی با نشانه‌های اعتقادی و مذهبی شیعه ضرب و به یادگار گذارده‌اند که گویای دشمنی با خلافت عباسیان و عمال ستم‌پیشه آن‌هاست. بر مسکوکات برجای مانده از امیران علویان تبرستان، نوشته‌ها و شعایر مذهبی و آیات قرآن کنده‌کاری شده است که نشانه‌های آشکار گرایش اعتقادی و برحق حکومت خاندان حضرت علی(ع) است. حذف نام‌ خلفای عباسی، نشانی دیگر از اعتراض، واخواهی و ناحق جانشینی آنان است. افزون بر شعایر فراگیر مسکوکات تراز اسلامی، که گواهی بر دو اصل اساسی دین اسلام، یعنی توحید و نبوت است، مضامین و محتوای دیگر عبارات دینی و آیات قرآنی، بر حقانیت حکومت آل رسول تاکید دارد.