منابع مشابه بیشتر ...

5a241d3de453f.JPG

تاثیر ژئوپلیتیک بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف

یحیی فوزی, بهروز پایاب

شیعیان در جهان اسلام از بعد نظری دیدگاه سیاسی خاصی دارند، اما در عمل، از حکومت‌های مختلفی در شرایط کنونی جهان اسلام دفاع می‌کنند. عوامل مختلفی می‌تواند در این مسئله دخیل باشد، اما فرضیه مقاله این است که وضعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک شیعیان، نقش مهمی در حمایت عملی آنها از این الگوهای متفاوت دارد. بنابراین، پرسش اصلی این است که کدام عوامل ژئوپلتیکی بر الگوی سیاسی مورد حمایت شیعیان در کشورهای مختلف اثرگذار بوده‌اند؟ برای بررسی این موضوع، ضمن بحثی تئوریک درباره نحوه تأثیر ژئوپلتیک بر اندیشه سیاسی، می‌کوشیم تا عوامل مهم اثرگذار بر اندیشه سیاسی شیعیان را که موجب حمایت آنها از الگوهای مختلف سیاسی شده است، تبیین کنیم.

5a22dc176f27b.JPG

زیارتگاه های اهل بیت و اصحاب علیهم السلام در سوریه

احمد خامه یار

کشور سوریه بخشی از سرزمین کهن شام و از مراکز فرهنگی مهم جهان اسلام به شمار می آید، در نقاط مختلف این کشور زیارتگاه هایی منتسب به اهل بیت پیامبر (ص) و اصحاب ائمه (ع) وجود دارد. وجود این زیارتگاه ها سوریه را به یکی از مقاصد زیارتی مهم شیعیان جهان تبدیل کرده است. تعدادی از این مزارات نزد شیعیان شناخته شده، ولی شمار قابل توجهی هم نزد جامعه امروز شیعیان ناشناخته مانده است. این نوشتار گزارشی است مختصر از زیارتگاه های اهل بیت (ع) و اصحاب ائمه در سوریه.