منابع مشابه بیشتر ...

595baf523716c.jpg

فعالیت های علمی - اجتماعی زنان خاندان اهل بیت (ع)

اعظم رحمت آبادی

در طول تاریخ اسلام، بخصوص در دورانی که معصوم(علیه السلام) مجبور به سکوت و دوری از امور سیاسی بود، جامعه اسلامی به مرور از دستورات انسان ساز اسلام دور گشت، به گونه ای که به تأسی از خلفا، در بین افراد جامعه مجالس لهو و لعب و فرهنگ مصرف گرایی شیوع یافت. در همین زمینه، به شخصیت و ارزش زن نیز کمتر توجه گردید و نگاه کالاپندارانه و ابزاری به او به صورت یک فرهنگ همگانی در آمد. زنان دربار همواره سرگرم رقابت با یکدیگر برای استفاده از لباس ها، وسایل و زیورآلات گران قیمت بودند و شرکت در مجالس بزم و مهمانی های باشکوه جزئی از برنامه روزانه آنان به شمار می آمد. در واقع، الگویی که آنان به عنوان زنان طبقه حاکم به جامعه ارائه می دادند دوری از کمالات انسانی و غوطهور شدن در مادیان و زندگی دنیوی بود. در چنین جامعه ای که ارزش های باطل و دروغین ترویج می شد، زنان خاندان اهل بیت(علیهم السلام) به تأسی از ائمه هدی(علیهم السلام) در بالاترین درجات بینش توحیدی به سر می بردند. آنان با کسب دانش از محضر ائمه(علیهم السلام) و شرکت در فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر خویش، شأن و شخصیت والای زن مسلمان را به نمایش گذاشتند.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

569fa93252fe9.jpg

نقش مکتب تشیع در پیروزی انقلاب ایران از دیدگاه مستشرقان

حسن احمدی

وقوع انقلاب اسلامي ايران، آثار عميق، گسترده و متفاوتي بر نظريه پردازان غربي گذاشت و در عصري كه حضور دين در جامعه پايان يافته تلقي مي شد، چالش هاي فراواني را براي دنياي غرب ايجاد كرد و در پي آن، موجي از نظريه پردازان غرب توجه خود را به انقلاب ايران معطوف ساختند. از آنجا كه مذهبي بودن انقلاب اسلامي، يكي از ويژگي هاي آن به شمار مي رود، و با توجه به پيروي اكثريت مردم ايران از مذهب تشيع، برخي از نظريه پردازان انقلاب اسلامي، اين پديده را با چنين ديدگاهي مطالعه كرده اند. مستشرقان پس از يك غفلت طولاني، به نقش و اهميت مكتب تشيع و كارايي آن در رويدادهاي سياسي و اجتماعي در ايران پي بردند و اعتراف كردند كه چه پتانسيلي در مذهب تشيع و اعتقادات شيعيان نهفته است. انديشمندان غربي در مورد انقلاب ايران، نقش مذهب را بسيار چشمگير مي دانند كه توانسته است گروه هاي غيرمذهبي يا شبه مذهبي را نيز تحت تاثير خود قرار دهد. مكتب تشيع با معارف عميقي چون اعتقاد به مهدويت، وجود روحانيون و مراجع و رهبري ديني، عاشورا، شهادت، وحدت و اتحاد توانسته است بزرگ ترين انقلاب قرن را رقم بزند كه درك اين انقلاب براي بسياري از انديشمندان دشوار است.

تاریخ/تاریخ عمومی/از 1357 تا کنون دوران انقلاب اسلامی
مقاله