توجه به مفهوم ارتباطات سنتي و پژوهش درباره نقش آن در تحولات اجتماعي سياسي شيعه مي تواند، ضمن بازشناسي هويت اجتماعي شيعه، ما را به شناخت عميق تر ابزارهاي ارتباطي سنتي و کارکردها و قابليت هاي آن در جوامعي با فرهنگ شفاهي، به ويژه جامعه ايران، رهنمون سازد. اين مقاله مي کوشد با توجه به منابع و مآخذ حوزه فرهنگ و ارتباطات، ضمن پرداختن به چگونگي نقش آفريني و جايگاه ظرفيت هاي ارتباطات سنتي تاريخ اجتماعي شيعه در جنبش مشروطه، به عرضه تصويري روشن از حضور و نقش کاربردي رسانه هاي سنتي شيعه در حوزه هاي اجتماعي بپردازد. با توجه به تاثير علماي شيعه و مسجد و منبر و بازار و قهوه خانه و مراسم جمعي سنتي مذهبي و ديگر ظرفيت هاي جامعه شيعي ايران، مي توان به اهميت واکاوي و بازتعريف مفهوم ارتباطات سنتي در حوزه فرهنگ و ارتباطات اسلامي پي برد و دريافت که ارتباطات سنتي، عميق ترين و ساده ترين نوع ارتباطات، نقش بي بديلي در فرهنگ شفاهي ايران اسلامي و تحولات اجتماعي- سياسي شيعه دارد.

منابع مشابه بیشتر ...

5cd075acb9973.JPG

ریشه های تشیع بحرین در قرن دوازدهم هجری مورد مدرسه ابوزیدان «مسجد سوق الخمیس عیونی»

دانیل ت.پوت, فاطمه سادات میررضی

این تحقیق در صدد است تا تاریخ آنچه را که به طور سنتی به عنوان قدیمی ترین مسجد در بحرین شناخته شده، بررسی کند. علاوه بر بررسی تحقیقات موجود در تاریخ معماری این بنا، به شواهد کتیبه ای که ربع قرن پیش لودویک کالوس منتظر کرد، توجه ویژه خواهد شد. این کتیبه ها به وضوح نشان از ریشه شیعی این مسجد دارد. این متون همچنین هویت شیعی سلسله عیونی هارا نشان میدهد. این سلسله در منطقه ای حکمرانی می کردند، که امروز المنطقه الشرقیه خوانده می شود.

5c56cff52cb41.JPG

سازواری قالب و مفاد زیارت جامعه کبیره و نیاز معرفتی امامیه در عصر امام هادی علیه السلام

روح الله توحیدی نیا

زیارت‌نامه جامعه کبیره، برای نخستین‌بار به بیان تفصیلی ویژگی‌ها و شئون ائمه اطهار: پرداخته است. عوامل موثر بر تدوین این متن، از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که پس از پذیرش اصالت آن، نیازمند یافتن پاسخ مناسب است. نوشتار حاضر، با نگرش زمان­مند به این متن و بهره‌گیری از شواهد تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چه نسبتی میان مضامین زیارت جامعه و نیازهای شیعیان امامی در عصر امام هادی(ع) (212-254ق) برقرار بوده است؟ یافته­های این پژوهش، نشان می­دهد که قالب و مفاد زیارت‌نامه جامعه کبیره، جوابگوی نیازهای خطیر معرفتی امامی‌مذهبان در زمانه امام هادی(ع) است و می­توان آن را یک نظام­نامه جامع برای مدیریت افکار شیعیان امامی در آن دوره شمرد.