توجه به مفهوم ارتباطات سنتي و پژوهش درباره نقش آن در تحولات اجتماعي سياسي شيعه مي تواند، ضمن بازشناسي هويت اجتماعي شيعه، ما را به شناخت عميق تر ابزارهاي ارتباطي سنتي و کارکردها و قابليت هاي آن در جوامعي با فرهنگ شفاهي، به ويژه جامعه ايران، رهنمون سازد. اين مقاله مي کوشد با توجه به منابع و مآخذ حوزه فرهنگ و ارتباطات، ضمن پرداختن به چگونگي نقش آفريني و جايگاه ظرفيت هاي ارتباطات سنتي تاريخ اجتماعي شيعه در جنبش مشروطه، به عرضه تصويري روشن از حضور و نقش کاربردي رسانه هاي سنتي شيعه در حوزه هاي اجتماعي بپردازد. با توجه به تاثير علماي شيعه و مسجد و منبر و بازار و قهوه خانه و مراسم جمعي سنتي مذهبي و ديگر ظرفيت هاي جامعه شيعي ايران، مي توان به اهميت واکاوي و بازتعريف مفهوم ارتباطات سنتي در حوزه فرهنگ و ارتباطات اسلامي پي برد و دريافت که ارتباطات سنتي، عميق ترين و ساده ترين نوع ارتباطات، نقش بي بديلي در فرهنگ شفاهي ايران اسلامي و تحولات اجتماعي- سياسي شيعه دارد.

منابع مشابه بیشتر ...

5c56cff52cb41.JPG

سازواری قالب و مفاد زیارت جامعه کبیره و نیاز معرفتی امامیه در عصر امام هادی علیه السلام

روح الله توحیدی نیا

زیارت‌نامه جامعه کبیره، برای نخستین‌بار به بیان تفصیلی ویژگی‌ها و شئون ائمه اطهار: پرداخته است. عوامل موثر بر تدوین این متن، از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که پس از پذیرش اصالت آن، نیازمند یافتن پاسخ مناسب است. نوشتار حاضر، با نگرش زمان­مند به این متن و بهره‌گیری از شواهد تاریخی، کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که چه نسبتی میان مضامین زیارت جامعه و نیازهای شیعیان امامی در عصر امام هادی(ع) (212-254ق) برقرار بوده است؟ یافته­های این پژوهش، نشان می­دهد که قالب و مفاد زیارت‌نامه جامعه کبیره، جوابگوی نیازهای خطیر معرفتی امامی‌مذهبان در زمانه امام هادی(ع) است و می­توان آن را یک نظام­نامه جامع برای مدیریت افکار شیعیان امامی در آن دوره شمرد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

587f16b91c348.png

نقد و بررسی کتاب «الامام علی (ع) صوت العداله الانسانیه»

محسن الویری

در این مقاله، پس از ارائه اطلاعاتی مختصر پیرامون نویسنده کتاب الامام علی (ع) صوت‌العدالة‌الانسانیه، چاپ یک‌جلدی و پنج‌جلدی این کتاب معرفی و پس از آن امتیازهای کتاب در 9 قسمت به این شرح بررسی شده است: اختصاص کتاب به امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، قرارداشتن کتاب در زمره نگاه‌های نو به میراث شرقی و اسلامی، قرارداشتن کتاب در ردیف کتاب‌های منصفانه و محققانه مسیحیان درباره اسلام، توجه بایسته به ابعاد مهم زندگی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، قلم زیبا و پرجاذبه کتاب، بدیع‌بودن تقسیم‌بندی مطالب، بهره‌گیری از روش‌هایی که امکان مقایسه و فهم بهتر را فراهم می‌آورد، تکیه نسبی بر یک محور خاص ـ عدالت ـ در بررسی سیره نظری و عملی امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام)، و قدرت پردازش و تحلیل موضوع. نکات قابل تأمل کتاب نیز در دو بخش مسائل کلی و مسائل جزئی ارائه شده است. در بخش مسائل کلی، درباره 9 موضوع به این شرح بحث شده است: دشواری نقد کتاب و قرار گرفتن آن در یک گونه مشخص، تقدس قومیت و قومیت عرب، تحلیل شخصیت علی (علیه‌السلام) به‌عنوان یک شخصیت عربی، نداشتن ارجاعات و عدم ذکر سند، نبود یک چهارچوب نظری مشخص، مشخص‌نبودن روش تحقیق و نگارش مؤلف، خروج از موضوع و بیان مطالب غیرمرتبط، ایهام تأثیرپذیری مؤلف از اندیشه‌های مارکسیستی و نبود فهرست‌ها و نمایه‌های مورد نیاز. در بخش مسائل جزئی نیز 24 نکته بررسی شده است. و انک ما ضربت بعینک صفحات هذاالتاریخ‌الالتدرک حقیقه حقه و هی‌انک قلما تجد فی شخصیاته‌العظیمه‌من اجمع‌الناس علی حبه و اجلاله والانتصار له، اجماعهم علی حب علی‌بن‌ابی‌طالب و علی اجلاله والعطف علی قضایاه. (ج 5، ص 1215)(*) اگر چشم در صفحات تاریخ بگردانی، با حقیقتی آشکار روبه‌رو خواهی شد و آن این است که کمتر شخصیت تاریخی مورد محبت و علاقه و تکریم و حمایت عامه مردم است که مانند علی (ع)، همگان بر مهر او و بزرگداشت او همداستان باشند.

کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع
مقاله